เลือกหน้า

การแปลซอฟแวร์เป็นหลายภาษาและการใช้งาน

ในยุคของอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล การแปลซอฟแวร์และแอปพลิเคชันเป็นหลายภาษา กลายเป็นงานสำคัญสำหรับทุกแบรนด์

การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ในทางตรงกันข้าม การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่ไม่มีคุณภาพ จะทำให้ยอดขายตกต่ำ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดก็ตาม

จุดแข็งของเรา

 

01

วิศวกรรมซอฟแวร์และเทคโนโลยีการแปลที่มีการบูรณาการ

 

  • กำหนดอภิทานศัพท์ของวลีและคำศัพท์ที่อัพเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอ้างอิงสำหรับโปรเจคในปัจจุบันหรืออนาคต
  • เปลี่ยนแปลงและทดสอบภาษาแบบอินเตอร์เฟสก่อนเสร็จงาน
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟแวร์ระดับโลก

02

นักแปลภาษาแบ่งปันอภิทานศัพท์ของวลีต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูลศัพท์เฉพาะด้าน

 

ซอฟแวร์แปลภาษาท้องถิ่นมีเนื้อหาจำนวนมาก ต้องใช้นักแปลหลายคน เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา ดังนั้น อาจเกิดความไม่สอดคล้องต่อเนื่องได้ง่ายในงานลักษณะนี้

อภิธานศัพท์ของวลีและฐานคำศัพท์ที่มีการแบ่งปันร่วมกันจะช่วยให้นักแปลของเราผลิตงานแปลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกัน ป้องกันกัญหาสำหรับผู้ใช้

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 35 ล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 

มากกว่า 15,000 งาน

ลูกค้าที่ให้บริการ

ลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา