เลือกหน้า

การแปลเอกสารเฉพาะทาง

การแปลเอกสารเฉพาะทางรูปแบบต่าง ๆ นักแปลภาษาต้องมีทักษะด้านการแปลที่เหนือกว่า มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง มีความสามารถในการเข้าใจข้อความต้นฉบับ สามารถแปลข้อความเป็นอีกภาษาด้วยความน่าเชื่อถือและคล่องแคล่ว PTSGI ใช้ระบบการประเมินที่เข้มงวดมากเพื่อสรรหามืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของลูกค้า นอกจากนั้น เรายังใช้กลไก SOP เพื่อประเมินคุณภาพการแปลแบบงานต่องาน เพื่อตรวจสอบทบทวนและพัฒนานักแปลภาษาของเรา รวมทั้งรับประกันคุณภาพขั้นสูงสุด

จุดแข็งของเรา

 

01

ระบบ GTAIS อัจฉริยะ ที่ทำงานร่วมกับเอไอบิ๊กดาต้า

การคัดเลือกนักแปลที่เหมาะสมที่สุด คือหัวใจสำคัญของงานแปลที่มีคุณภาพ เราจึงวิเคราะห์เอกสารของลูกค้าผ่านบิ๊กดาต้า ซอฟแวร์เอไออัจฉริยะของเราจะระบุตัวนักแปลภาษาที่มีความเหมาะสมที่สุดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักแปลกว่า 11,267 คนจากทั่วโลก ที่รวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลของเรา เพื่อรับประกันว่าเอกสารการแปลจะถูกมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากที่สุด

02

กลไกการแก้ไขและให้คะแนนอย่างเข้มงวด

หลังจากเสร็จสิ้นการแปลแล้ว จะมีการแก้ไขครั้งแรกโดยบรรณาธิการอาวุโส หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยผู้จัดการโปรเจ็ค ในขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า ด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่เราจัดการนั้นมีความถูกต้องและแม่นยำทุกฉบับ ของคุณ คือ งาน<งานของเรา ; ความสมบูรณ์แบบของคุณคือ หน้าที่ของเรา

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 2.7 พันล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 
มากกว่า 1 ล้าน

ลูกค้าที่ให้บริการ

มากกว่า 50,000 ราย

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา