เลือกหน้า

การแปลและการให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตร

การแปลสิทธิบัตรเป็นสาขาเฉพาะทางและต้องการความเชี่ยวชาญขั้นสูง นักแปลสำหรับงานดังกล่าวต้องมีความรู้เฉพาะด้านและทักษะด้านภาษาที่แม่นยำ อีกทั้งต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบทางกฎหมายและรูปแบบเอกสารที่จำเป็น PTSGI ได้ก่อตั้งทีมงานแปลสิทธิบัตรขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเพื่อตอบสนองต่อ

จุดแข็งของเรา

 

01

ทีมแปลสิทธิบัตรแบบเต็มเวลา

 

PTSGI มีทีมนักแปลสิทธิบัตรอาวุโสมากมาย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทด้านสิทธิบัตร และมีประสบการณ์การแปลสิทธิบัตรในหลายประเทศ นี่เป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพการแปลอย่างที่ดีเยี่ยม และป้องกันการปฏิเสธหรือการปรับปรุงแก้ไขงานใหม่

การแปลสิทธิบัตรของเราครอบคลุมสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ/ อิเล็กทรอนิกส์/ ชีววิทยา/เคมีวิทยา เป็นต้น

02

บริการการแปลภาษานานาชาติและการติดตามบริการ

 

PTSGI ให้บริการแปลสิทธิบัตรหลายภาษาสำหรับลูกค้าแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

เราให้บริการแก้ไขปรับปรุงงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเราเคยให้บริการสำนักงานสิทธิบัตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 17 ล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 

มากกว่า 4,000 งาน

ลูกค้าที่ให้บริการ

ลูกค้ามากกว่า 300 ราย

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา