Select Page

บล็อก

อภิธานศัพท์เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการแปลภาษา!ความรู้เบื้องต้นและวิธีการสร้างอภิธานศัพท์สำหรับการแปล

อภิธานศัพท์เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการแปลภาษา!
ความรู้เบื้องต้นและวิธีการสร้างอภิธานศัพท์สำหรับการแปล

 สวัสดีค่ะทุกคน ตามที่กล่าวไว้ในบทความ “ไม่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากการแปลภาษาอีกต่อไป ! 7 ประเด็นสำคัญเมื่อใช้บริการแปลภาษา”ก่อนหน้านี้...

คุณภาพการแปลภาษาของเว็บไซต์จะส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จริง ๆ เหรอ!? [ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพการแปลภาษาของเว็บไซต์ที่มีต่อ SEO และปริมาณการเข้าชม!]

คุณภาพการแปลภาษาของเว็บไซต์จะส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จริง ๆ เหรอ!?
[ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพการแปลภาษาของเว็บไซต์ที่มีต่อ SEO และปริมาณการเข้าชม!]

สวัสดีทุกคน คุณรู้หรือไม่ว่าคุณภาพการแปลภาษาจะมีผลต่อปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์?สาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบนี้ คือ SEO  SEO หมายถึง “Search Engine...

ถ่ายทอดประสบการณ์จริงโดยบริษัทแปลภาษา! ความสำคัญในการแปลภาษาเกมและ ประเด็นสำคัญ 3 ประการที่ควรทราบกรณีที่มอบหมายให้แปลเกม

ถ่ายทอดประสบการณ์จริงโดยบริษัทแปลภาษา! ความสำคัญในการแปลภาษาเกมและ ประเด็นสำคัญ 3 ประการที่ควรทราบกรณีที่มอบหมายให้แปลเกม

สวัสดีค่ะทุกท่าน หัวข้อที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้คือ "การแปลเกม" ภายใต้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนใช้เวลาในบ้านเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน...

ไม่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากการแปลภาษาอีกต่อไป !7 ประเด็นสำคัญเมื่อใช้บริการแปลภาษา

ไม่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากการแปลภาษาอีกต่อไป !
7 ประเด็นสำคัญเมื่อใช้บริการแปลภาษา

สวัสดีค่ะ ทุกท่านเคยทราบหรือไม่ว่าในขณะที่ใช้บริการแปลภาษา จะต้องใส่ใจกับเรื่องอะไรบ้าง?
“การใช้บริการครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง” “ฉันไม่รู้ข้อมูลราคาในตลาดเลย!” “เมื่อแปลเป็นภาษาต่าง ๆ จะต้องระวังในเรื่องอะไรบ้าง?” เชื่อว่าต้องมีลูกค้าไม่น้อยที่รู้สึกกังวลต่อปัญหาเหล่านี้

“สรุปภาพรวมมาตรฐานบริการแปลภาษา ISO 17100” ข้อดีสำคัญ 3 ประการในการเลือกใช้บริษัทแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจาก ISO 17100

“สรุปภาพรวมมาตรฐานบริการแปลภาษา ISO 17100” ข้อดีสำคัญ 3 ประการในการเลือกใช้บริษัทแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจาก ISO 17100

สวัสดีค่ะ ทุกท่านทราบหรือไม่ว่ามีมาตรฐานของบริการแปลภาษาที่สามารถใช้พิจารณาบริษัทแปลภาษาที่ดีได้อย่างชัดเจน? ซึ่งก็คือ “ISO 17100” มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการบริการแปลภาษา