Select Page

งาน

ยินดีต้อนรับสู่ PTSGI.com ด้วยค่าตอบแทนที่ดีและสิทธิประโยชน์ที่วางแผนไว้สำหรับคุณ เชิญเข้ามาพูดคุยกับเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ HR@ptsgi.com

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
(ประเทศไทย)

รายละเอียดหน้าที่ของงาน

1. พัฒนาลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเราผ่านช่องทางการส่งเสริมทางการตลาด เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และการโทรหาผู้ที่เราไม่รู้จัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน
2. มีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าสำคัญรวมถึงการไปพบลูกค้าเป็นระยะๆ
3. สามารถเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับลูกค้าเป็นระยะๆ ได้
4. ทำการวิจัยตลาด เก็บรวบรวมข่าวกรองสภาพการแข่งขันในตลาด
5. ช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
6. ให้ความร่วมมือระหว่างส่วนงานในการพัฒนาตลาด
7. บริษัทให้การฝึกอบรมและการศึกษาที่ครอบคลุม
8. หากคุณมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส เปิดเผย ใฝ่รู้ พร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ ๆ และมีทักษะในการสื่อสารดีมาก เรายินดีต้อนรับคุณเป็นอย่างยิ่งสู่ทีมของเรา!