Select Page

เว็บไซต์หลายภาษา

ในยุคของธุรกิจออนไลน์ งานสำคัญสำหรับการตลาดระหว่างประเทศคือ เว็บไซต์หลายภาษา

นอกจากการแปลเป็นภาษาที่ต้องการอย่างมืออาชีพแล้ว การแปลเว็บไซต์แบบหลายภาษายังต้องใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์ระดับแนวหน้าและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพื่อรับประกันความสอดคล้องในด้านการออกแบบและฟังชั่นการทำงานในทุกภาษาหลังการแปล

ในขณะที่การแปลเว็บไซต์แบบหลายภาษามีความเข้มงวดมากกว่าความจำเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพของผลลัพท์การแปลก็มักจะส่งผลกับมุมมองที่แตกต่างของบริษัท ดังนั้นการเลือกพาร์ทเนอร์ด้านการแปลจึงมีควาสำคัญ

จุดแข็งของเรา

 

01

เทคโนโลยีซอฟแวร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

 

CAT (เครื่องมือช่วยแปลคอมพิวเตอร์) ช่วยสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น asp, php, xml, jsp, and htm

การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Flash, Photoshop, และ Dreamweaver ช่วยรวบรวมรูปภาพกราฟิกและเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกันในเว็บไซต์แบบหลายภาษา นำเสนอราคาได้ด้วย URL ไม่ต้องใช้เอกสารต้นฉบับ

02

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ครอบคลุม โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

 

PTSGI มีความรู้ทางเทคนิคอย่างกว้างขวางครอบคลุม พร้อมด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ติดตั้งโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่ทุ่มเททำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบนเว็บไซต์

 ไม่ว่าฟังก์ชันหน้าเว็บของคุณจะมีความแปลกใหม่เพียงใดหรือการออกแบบของคุณจะซับซ้อนเพียงใด บริการเว็บไซต์ที่หลากหลายภาษาของ PTSGI ช่วยให้คุณเห็นภาพได้มากกว่าที่คุณจินตนาการ

บริการเว็บไซต์หลายภาษาของ PTSGI จะทำให้คุณได้เห็นมากว่าที่คุณจิตนาการไว้

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 30 ล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 

มากกว่า 6,000 งาน

ลูกค้าที่ให้บริการ

ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา