เลือกหน้า

งานเขียนด้านเทคนิค

PTSGI มีฝ่ายเขียนคู่มือเชิงเทคนิคที่มีประสบการณ์หลายปี เพื่อช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการแนะนำสินค้า โดยเรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ

ด้วยข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดและขั้นตอนการดำเนินงานที่วางแผนเป็นอย่างดี ฝ่ายบริการงานเขียนเชิงเทคนิคของเราพร้อมที่จะให้บริการการเขียนคู่มือที่เข้าใจง่ายและช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้น คู่มือการใช้ที่เขียนอย่างยอดเยี่ยม ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา

จุดแข็งของเรา

 

01

กระบวนการเขียนคู่มือของเรา

 

  • อบรมผู้เขียนให้เข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ พูดคุยกันเรื่องงานเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และเพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หลังจากลูกค้าส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ ทีมเขียนเชิงเทคนิคและผู้ออกแบบภาพจะสร้างคู่มือทางเทคนิคขึ้นมา ประกอบด้วยการเขียน การจัดหน้า การผลิต การจัดวางรูปภาพ รวมทั้งปรับแต่งตามความต้องการ
  • แก้ไขและปรับแต่งร่างแรกตามผลตอบกลับจากลูกค้า และแจ้งให้ลูกค้าทราบเวลาที่จะเสร็จงานโดยประมาณ
  • สร้างฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยและบูรณาการสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อการอัพเดตเวอร์ชั่น

 

02

บริการออกแบบการพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญ

 

เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านการจัดการ เราจึงได้ขยายบริการการเขียนเชิงเทคนิคไปสู่การแปลเป็นหลายภาษาและการออกแบบสิ่งพิมพ์อย่างเป็นมืออาชีพ มี PTSGI คุณจะพอใจกับบริการการเขียนเชิงเทคนิคและก่อนตีพิมพ์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

รูปภาพที่มีคุณภาพสูงจะทำให้คู่มือการใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเต็มความสามารถ

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 250 ล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 
มากกว่า 130,000 งาน

ลูกค้าที่ให้บริการ

ลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา