เลือกหน้า

คำถามที่พบบ่อย

การแปลงานต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเสร็จ

นักแปลเต็มเวลาของเราสามารถแปลได้ 2,000 – 3,500 คำต่อวัน

ถ้าต้องการตรวจสอบคุณภาพการแปลงาน ลูกค้าสามารถขอทดลองแปลงานได้ไหม

เราเสนอการทดลองแปลงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประมาณ 300 คำ

PTSGI คัดเลือกนักแปลอย่างไร

PTSGI คัดเลือกเฉพาะเจ้าของภาษาที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในสาขาที่ได้รับการยอมรับ

คิดค่าใช้จ่ายในการแปลอย่างไร

ปกติแล้วเราจะคิดค่าใช้จ่ายในการแปลจากจำนวนคำในเอกสารต้นฉบับ แต่ราคาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความยากง่ายและเวลาในการแปล

อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสร้างแผนภูมิ ตาราง รูปภาพ หรืออื่น ๆ ในลักษณะใกล้เคียง ที่ต้องใช้เวลา วิธีการทางเทคนิคและกำลังแรงงงานเพิ่มเติม

มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือไม่ หากต้องการยกเลิกโครงการที่ได้เริ่มไปแล้ว

ลูกค้าสามารถยกเลิกการแปลเมื่อไหร่ก็ได้ โดยเพียงแค่ชำระเงินเฉพาะในส่วนที่แปลเสร็จแล้วเท่านั้น

PTSGI รองรับรูปแบบไฟล์ประเภทไหนบ้าง

เราสามารถรองรับรูปแบบไฟล์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ และอื่น ๆ

สำหรับไฟล์พีดีเอฟหรืออินดีไซน์ เราจะประเมินในตอนรับงาน หากต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ราคาค่าแปลจะแพงขึ้นหรือไม่

ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารเฉพาะทางจะมีราคาสูงขึ้น เช่น เอกสาร/ รายงานวิจัย เอกสาร/รายงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสาร/รายงานด้านกฎหมาย สัญญาการค้าต่าง ๆ เป็นต้น

นักแปลภาษาผู้มีความเชียวชาญของเราสามารถให้บริการการแปลคุณภาพสูงตามที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าสามารถเลือกนักแปลที่มีคุณภาพตามความต้องการได้หรือไม่

เราเสนอตัวอย่างงานแปลทดลองของนักแปลหลาย ๆ คน เพื่อให้ลูกค้าเลือกนักแปลที่เหมาะสมที่สุด

ลูกค้าสามารถขอใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่

เราออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าสำหรับการแปลทุกครั้ง

ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าหรือไม่

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เราอาจจะขอค่ามัดจำไว้ระหว่าง 20% – 100%