เลือกหน้า

การแปลเกมหลายภาษา

เนื่องจากเกมและเครื่องเล่นเกมได้รับความนิยมมาก การแปลเนื้อหาเกมให้มีหลายภาษา จึงกลายเป็นงานที่สำคัญมากสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

การแปลเกมเป็นภาษาท้องถิ่นที่ดี มีความสำคัญกับผู้เล่นเกม เพื่อผู้เล่นจะได้เข้าใจและได้รับความสนุกสนาน อันเป็นการเพิ่มยอดขายและรายได้

จุดแข็งของเรา

 

01

ทีมเกมและการใช้ซอฟแวร์

 

  • เลือกนักแปลที่เหมาะสมกับประเภทเกมของลูกค้า
  • ทีมแปลเกมของ PTSGI หรือทีมโปรเจคที่ตั้งขึ้นเป็นพิเศษ จะดำเนินการแปลเกมของลูกค้า
  • เทคโนโลยีซอฟแวร์มาตรฐานสากล

02

กระบวนการสำหรับโปรเจคเกม

 

  • ลูกค้าส่งเนื้อหาและฐานข้อมูลศัพท์เฉพาะด้านให้
  • เนื้อหาถูกดำเนินการด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน
  • นักแปลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจะได้รับการมอบหมายงาน
  • ฐานข้อมูลการแปลที่มีการแบ่งปัน เพื่อรักษาความสอดคล้องต่อเนื่องของการแปล
  • ตรวจสอบโดยผู้นำด้านการควบคุมคุณภาพงานแปล
  • การทดสอบเกม LQA ตามคำร้องขอ

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 250 ล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 

มากกว่า 9,000 งานแปล

ลูกค้าที่ให้บริการ

ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา