เลือกหน้า

ค่าบริการ

 • การคำนวนค่าแปลเอกสาร

  ̶̶ จำนวนหน้าหรือจำนวนคำในเอกสาร X ค่าแปลเริ่มต้น + รวมVat7%

 • มาตราฐานจำนวนคำต่อหน้า

  ̶̶̶ ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย 350 คำ/หน้า , จีน / ญี่ปุ่น / เกาหลี 500 คำ/หน้า

  ̶̶̶̶ A4 Asana New Size16 หรือ Time new Roman 12

 • ราคาเริ่มต้นของค่าแปล ( 1หน้า )

คู่ภาษา ราคา(บาท) / หน้า
EN⇔TH 350-500

EN/TH⇔ZH

(ตัวเต็มและตัวย่อ)

550-700
EN/TH⇔JP 700-800
EN/TH⇔KO 700-800
EN/TH⇔AEC (ภาษาAEC) 600-800
EN⇔ภาษายุโรป 700-800
EN⇔ภาษาอารบิก 700-800
ภาษาอื่นๆ มีบริการมากกว่า136ภาษาทั่วโลก โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 • หมายเหตุ :
  ̶ ราคาข้างต้นรวมค่าแปลเอกสาร+ค่าตรวจพิสูจน์อักษร ราคาค่าแปลเอกสารขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร
  และความต้องการพิเศษของลูกค้า

 • ̶ บริการแก้ไขเอกสารหลังการแปล
  ̶ หากเอกสารมีจำนวนมากทางเรามีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกท่าน