เลือกหน้า

ใบรับรองและเครื่องหมายการค้าระดับนานาชาติ

ระบบพัฒนาความจำการแปลที่ได้รับสิทธิบัตร

ระบบที่ได้สิทธิบัตรนี้พัฒนาโดย PTSGI โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยรักษามาตรฐานการใช้คำศัพท์เฉพาะ ความสม่ำเสมอ และความถูกต้องแม่นยำในการแปล
สิทธิบัตรได้รับการรับรองจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของไต้หวัน

PTSGI has registered its trademarks in many countries

including the countries below:

Trademark registration in Thailand

Trademark registration in America

Trademark registration in the 28 countries of the European Union

Trademark registration in Japan

Trademark registration in Hong Kong

Trademark registration in Malaysia

Trademark registration in Singapore

Trademark registration in South Korea

Trademark registration in Vietnam

Trademark registration in Macao

Trademark registration in India

Trademark registration in Indonesia